Alf Ross, dansk rettslærd, jurist og politisk filosof. Fil.dr. 1929, dr.jur. 1934. Professor i rettsvitenskap ved Københavns Universitet 1938–69. Ross studerte bl.a. i Wien under Hans Kelsen, men ble senere en av de fremste representanter for den nordiske realistiske rettsfilosofi. Som filosof var han sterkt påvirket av og ble en typisk representant for Uppsalaskolen. Hans verk er preget av logikk, klarhet og et sterkt antimetafysisk syn. Han utgav bl.a. Virkelighed og Gyldighed i Retslæren (1934), Hvorfor Demokrati? (1946) og Om Ret og Retfærdighed (1953). Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1951.