Alf Ivar Samuelsen, norsk politiker (Sp), lærer. Medlem av Flakstad kommunestyre 1975–87, ordfører 1986–87. Medlem av Nordland fylkesting 1991–2003, fylkesordfører 1995–99. Vararepresentant til Stortinget 1993–97, stortingsrepresentant fra Nordland 2005-09.