Alf Brantseg, født i Steinkjer, norsk skogforsker. Forsøksleder ved Norsk institutt for skogforskning 1949–61, forskningssjef 1961–80. Brantsegs forskning dreide seg om gjødsling av skog, skogproduksjon og skogbehandling.