Alf Bakke

Faktaboks

Alf Bakke
Født
13. desember 1927, Arendal

Artikkelstart

Alf Bakke, skogforsker og spesialist på insekter. Som entomolog ved Norsk institutt for skogforskning (NISK) arbeidet han med bekjempelse av skadeinsekter i skogen, blant annet gransnutebiller og barkbiller.

Utdannelse og stillinger

Alf Bakke ble tidlig interessert i insekter, som han samlet på Tromøya ved Arendal. Han fikk en livslang interesse for sommerfugler. Bakke studerte ved Universitetet i Oslo, og tok hovedoppgave på en undersøkelse av insekter i grankongler. Det var etter forslag fra statsentomolog T. H. Schøyen.

Bakke var ansatt som skogforsøksleder ved Norsk institutt for skogforskning fra 1958, og som forskningssjef fra 1976 til 1996, da han gikk av med pensjon. Han var knyttet til Norges landbrukshøgskole som professor fra 1980 til 1996. I 1968 tok han graden Dr. philos. på en avhandling om barkbiller.

Skadeinsekter

Gransnutebillen (Hylobius abietes) gjør stor skade ved å gnage på barken til nyplantede trær av gran og furu. Problemet var stort på hogstflater. Sammen med sin svenske kollega Bertil Lekander bekjempet Bakke billene ved å behandle granplantene med et insektmiddel. DDT var et effektivt middel, men ble senere erstattet med andre insektmidler.

Skogforskningsinstituttets bekjempelse av barkbiller vakte stor oppmerksomhet. Sterke stormer i 1969 førte til at store mengder av trær gikk overende. De stormfelte trærne ga grunnlag for masseangrep av granbarkbiller (Ips typographus), og billene spredte seg videre til friske trær. Dette fortsatte i flere år, men i 1979 ble det erklært "krig mot barkbiller". Fra USA var det kjent at barkbiller tiltrekkes av feromoner. Sammen med Lars Skattebøl ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, studerte Bakke barkbillenes feromoner. Det ble utviklet kunstige feromoner som kunne framstilles i stor målestokk. De ble plassert i feller laget av høye, sorte plastrør. Der kom billene inn gjennom hull på sidene, og ble samlet opp i bunnen. Det ble brukt 600 000 feller, og de fanget milliarder av biller hvert år. I 1982 var det få biller igjen, og sjeldent at trærne ble angrepet. Dette var det største prosjekt som noen gang var gjennomført mot skadedyr her i landet.

Andre aktiviteter

Alf Bakke bevarte sin interesse for sommerfugler hele livet. Sønnen Sigurd Bakke delte denne interessen med sin far. I 2003 publiserte de en artikkel i tidsskriftet "Insekt-nytt" om 50 års innsamlinger på Tromøya.

Alf Bakke var et aktivt medlem av Norsk entomologisk forening, og formann i syv år, gjennom to perioder. Bekjempeslsen av granbarkbillene vakte internasjonal interesse, og Bakke ble tildelt Wilhelm Leopold Pfeil-prisen fra Universitetet i Freiburg.

Litteratur

  • Sømme, L. & Hansen, L. O. (2004). Entomologiens historie i Norge. 326 sider. Norsk entomologisk forening, Oslo.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg