Alv, mannsnavn, sannsynligvis kortform til sammensetninger med norrønt alfr: 'alv, underjordisk'; fra først av trolig for å betegne avdøde slektninger. Navnet kan også ha utviklet seg av Oláfr eller Aleifr (se Olav). Kan også forekomme som avledning til Adolf eller Alfred. Navnedag 3. januar.