Alexandre Lenoir, fransk maler. Gjorde en stor innsats for å redde kunstverker fra klostre og herregårder under revolusjonen. I klosteret Petits Augustins i Paris opprettet han Musée des Monuments Français, som omfattet omkring 500 av de ypperste verker fra fransk middelalder som vi kjenner. Hans samlinger ble i 1816 fordelt mellom Louvre og École des Beaux-Arts.