Alexander Tcherepnin, russisk-amerikansk komponist og pianist. Bygde i sin musikk ofte på orientalske skalaer og på en av ham selv konstruert 9-tonig skala, basert på forstørrede treklanger. Operaer (Ol–Ol, 1925, Sobeides Bryllup, 1930), balletter, orkesterverker (bl.a. konsert for munnspill og orkester, 1956), klaverstykker m.m.