Alexander Sutherland Neill, britisk (skotsk) reformpedagog. På grunnlag av psykoanalytiske teorier utviklet han et pedagogisk program med utstrakt frihet for elevene til å utforme sine sosiale normer og regler og en pedagogikk hvor lek, frihet, selvstyre og nysgjerrighet står sentralt. På sin skole Summerhill (1921) i Suffolk prøvde han radikalt å gjennomføre disse tanker og Rousseaus ideer om at barnenaturen i seg selv er god bare den fritt får utfolde sin egenart. Han skildret sin skole bl.a. i That Dreadful School (1937).