Alexander Morris Carr-Saunders, britisk sosiolog; professor ved universitetet i Liverpool 1923–37, fra 1937 knyttet til London School of Economics. Blant hans verker kan nevnes Social Structure of England (1926), The Professions (1933) og World Population (1936).