Alexander Goehr, britisk komponist. Goehr studerte ved Royal Manchester College of Music og med Messiaen i Paris. Han var i årene 1971–76 professor ved universitetet i Leeds og siden 1976 professor ved universitetet i Cambridge. Det stilistiske utgangspunkt for Goehr var i sterk grad Schönbergs musikk, men han har i de senere år arbeidet mot et selvstendig tonespråk, også med anvendelse av eldre tiders musikk i parodisk hensikt. Hans interesse for musikkteater har vært sterk, og i 1967 grunnla han Music Theatre Ensemble. Av komposisjoner kan nevnes Little Symphony (1963), operaen Arden muss sterben (1966), teatermusikken Sonata About Jerusalem (1970), korverker, kammermusikk og konserter med mer.