Alexander Baring, overtok banken 1810. 1806–35 medlem av Underhuset, hvor han var frihandelsmann, gikk 1835 inn i Overhuset som Lord Ashburton; oppgav frihandelsstandpunktet; ordnet 1842 grenseforholdet mellom Canada og USA.