Alexander Adriaenssen, flamsk maler, kjent for stilleben med vilt og fisk. Han er tilskrevet bildet Døde fugler i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet.