Alex La Guma, sørafrikansk forfatter og antiapartheid-aktivist. Allerede i 1940- og 1950-årene var han aktiv som organisator i kommunistpartiet. Han var med på å organisere arbeidet med The Freedom Charter, og var en av de 156 aktivistene som ble stilt for retten i 1956 i den berømte forræderisaken. Han begynte å skrive i 1950-årene, først i den lille avisen New Age og senere for andre publikasjoner. Sammen med sine kone ble han satt i husarrest og senere fengslet i 1962. I 1967 flyktet de til Storbritannia, og flyttet senere til Cuba. La Gumas første bok, A Walk in the Night and Other Stories (1962), kom ut i Nigeria. Den andre, And A Threefold Cord (1964), skildrer livet i slumsrøkene i Cape Town. The Stone Country (1967) bygger på fengselsoppholdet, The Fog at Seasons' End (1972) tematiserer hvordan undertrykkelse skaper motstand, og Time of the Butcherbird (1979) viser hvordan apartheidstatens tvangsforflytting av et lite samfunn fører til politisk bevissthet. Han gav også ut en reisebok fra Sovjetunionen og en biografi over sin far, fagforeningsmannen og aktivisten Jimmy La Guma.