Alessandro de' Medici, sønn av Lorenzo 2 utenfor ekteskap, fikk 1523 makten i Firenze, men ble jaget bort 1527. Gjeninnsatt 1530 ved keiser Karl 5s hjelp og utnevnt til hertug. Førte et despotisk regime. Myrdet.