Aleksios 4 Angelos, bysantinsk keiser 1203–04, sønn av Isak Angelos, ble keiser sammen med sin blinde far etter at Aleksios 3 var fordrevet av korsfarerne. Myrdet året etter under en oppstand.