Aleksej Vasiljevitsj Koltsov, russisk lyriker. Som sønn av en kveghandler måtte han følge faren omkring i Russland og fikk på den måten innsikt i bøndenes levemåte, men ingen skikkelig utdannelse. Han fikk sin første innføring i diktekunsten av en teologistudent i hjembyen Voronezj, og kom 1830 i kontakt med blant andre N.V. Stankevitsj og Vissarion Belinskij. Koltsovs første dikt er uselvstendige etterligninger av den russiske gullalderpoesien, hans filosofiske meditasjoner (dumy) preges av manglende skolering, men hans dikt i folkevisesjangeren viser sant mesterskap. Her kombinerer han teknisk fortrolighet med russisk folkepoesi og viser dypfølt kjærlighet til sitt folk og til landets natur. Mange av hans sanger ble så populære at de er som folkeviser å regne. Koltsov kalles ofte «den russiske Burns», og han er den første i rekken av bondediktere i russisk litteratur.