Aleksej Nikolajevitsj Kosygin, sovjetisk politiker. Kosygin ble medlem av det sovjetiske kommunistparti i 1927 og medlem av partiets sentralkomite i 1939. Han var Sovjetunionens visestatsminister i 1940–46. Samtidig var han i 1943–46 statsminister i RSFSR. 1946–60 var han med to korte avbrudd visestatsminister; i denne tiden hadde han også andre ministerposter, bl.a. som formann i Statens planleggingskommisjon 1956–60. Han var første visestatsminister 1960–64 og etterfulgte Khrusjtsjov som statsminister i 1964 samtidig som Leonid Brezjnev overtok som partisjef. Han trakk seg fra statsministervervet oktober 1980 på grunn av sykdom og døde to måneder etter.