Aleksej Nikolajevitsj Apukhtin, russisk lyriker og prosaforfatter. Han var en nær venn av Tsjajkovskij, som satte melodi til en lang rekke av hans mest populære romanser. Vennskapet ble etter hvert noe anstrengt, muligens fordi Apukhtin aldri la skjul på sin homoseksualitet, mens Tsjajkovskij alltid forsøkte å skjule sin. Som skjønnlitterær forfatter eksperimenterte Apukhtin med fiktive korrespondanser og dagbøker, Arkivet til Grevinne D** (1890), Pavlik Dolskijs dagbok (1891). Her skildrer han St. Petersburg-sosieteten i 1880-årene. Apukhtins fiksjon ble høyt verdsatt av Mikhail Bulgakov.