Aleksandr Trifonovitsj Tvardovskij, russisk forfatter. Han slo igjennom i 1936 med det humørfylte, episke diktet Landet Muravija (1941), om jordbrukskollektiviseringen. I samme stil skildrer han i det episke diktet Vasilij Tjorkin (1941–45) den russiske soldat. Det store poemet Blåne bak blåne (1960) og det ironiske, episke diktet Tjorkin i den annen verden (1963) rommer skarpe angrep på Stalin-tidens terror og sovjetisk byråkrati. Han var en ledende skikkelse i kampen for liberaliseringen i sovjetisk litteratur, blant annet som hovedredaktør av tidsskriftet Novyj mir fra 1958 til han ble avsatt i 1970. Her ble blant annet Aleksandr Solzjenitsyns verker offentliggjort.