Aleksandr Nikolajevitsj Jakovlev, russisk politiker, historiker. Jakovlev var i 1969–1973 leder for kommunistpartiets avdeling for ideologi og propaganda. I 1973–1983 var han Sovjetunionens ambassadør i Canada, i 1983–1985 direktør i det sovjetiske vitenskapsakademiet. I 1987–1990 var han medlem av kommunistpartiets politbyrå. Jakovlev var en av Gorbatsjovs nære medarbeidere, og han er regnet som den intellektuelle opphavsmannen til glasnost og perestrojka. Han var sjef for Ostankino (det russiske kringkastingsselskapet) 1993–1995. Siden 1992 var han leder for den russiske presidentkommisjonen for rehabilitering av ofrene for politisk undertrykkelse.