Aleksandr Iljitsj Ginzburg, russisk lyriker, en av de mest kjente dissidentene under Khrusjtsjov og Brezjnev i 1950–1970-årene. Med det illegale tidsskriftet Sintaksis ble han en av lederne for den illegale samizdat-pressen (samizdat opprinnelig spøkefullt for «selvforlag»). For sin rolle i opprettelsen av Helsinki-gruppen i Moskva fikk han en dom på 10 år. I 1979 ble han fratatt sitt sovjetiske statsborgerskap og utvist fra Sovjetunionen. I eksil slo han seg ned i Paris, hvor han ble medarbeider i tidsskriftet Russkaja Mysl’ (Den russiske tanke).