Aleksandr Benois, russisk maler, scenograf, kunsthistoriker, kunstskribent og -kritiker, i hovedsak selvlært, fra 1926 bosatt i Paris. I 1890-årene var han sammen med Leon Bakst og Sergej Djagilev stifter av gruppen Mir Iskusstva (Kunstens verden) i St. Petersburg og 1899 var han med å stifte kunsttidsskriftet av samme navn, som Djagilev redigerte. Gruppen var en opposisjonsgruppe, som gikk inn for fornyelse av kunsten og bedre kontakter med Vest-Europa. 1901–02 skrev han en et stort verk om den russiske malerkunstens historie, senere også om klassisk fransk og italiensk kunst. Som teaterdirektør arbeidet han som Djagilevs kunstneriske rådgiver da Les Ballets Russes ble grunnlagt 1909. Han laget dekorasjoner og kostymer bl.a. til Giselle (1910) og scenografi til Petrusjka (1911). Benois' samarbeid med Stravinskij og Michel Fokine fikk stor betydning for fremveksten av moderne ballett.