Aleardo Aleardi, italiensk dikter og patriot. Etter to år i fengsel i Østerrike kom han i 1866 tilbake til Verona, hvor han ble valgt til byens representant i det italienske parlamentet. Senere ble han senator. Aleardis dikt, som er samlet i Canti (1864), bærer preg av sterk frihets- og fedrelandskjærlighet, og de vakte begeistring under Italias frihetskamp.