Alden Nowlan, kanadisk forfatter og journalist. Hans dikt og prosa er preget av den klassebevissthet som vokste frem under en fattig og tøff oppvekst i Nova Scotia, en av de maritime kanadiske provinser og historisk sett dårligere økonomisk stilt enn resten av landet. Aldens gjennombrudd kom med den prisbelønnede diktsamlingen Bread, Wine and Salt i 1967, og i løpet av sitt liv skrev han i alt 25 diktsamlinger, romaner og skuespill. Nevnes kan romanen Will Ye Let the Mummers In (1970) og diktsamlingene Playing the Jesus Game: Selected Poems (1970), Shaped by This Land (1974), og Alden Nowlan: Selected Poems (1996). Et gjennomgående trekk i arbeidet til Nowlan er hjemstavn og empatien med vanlige sliteres liv.