Alceo Dossena, italiensk billedhugger, vant verdensry da han 1928 ble avslørt som en av historiens dyktigste kunstforfalskere. Han var spesialist på å fremstille hele og defekte skulpturer som lignet verker fra italiensk ungrenessanse så fullkomment at Europas fremste eksperter gjennom en årrekke hadde gått god for deres ekthet.