Albufeira, turiststed i sørlige Portugal, på Algarvekysten 30 km vestnordvest for Faro; ca. 40 000 innb. (2003). Fiskehavn; turisme. Utbygd som badested fra 1970-årene.