Albion, gammelt, nå poetisk, navn på Storbritannia, brukt av Pytheas fra Massilia på 300-tallet f.Kr. Navnet er sannsynligvis av keltisk opprinnelse (alb, 'høyde', og inn, 'øy'), men romerne satte det i forbindelse med albus, 'hvit' (de hvite klippene ved Dover).