Alberto Savinio, italiensk forfatter, komponist og maler. Som sin bror, maleren Giorgio, ble Alberto del av den modernistiske avantgarde-bevegelsen, og flere av hans malerier og bøker tenderer mot det surrealistiske. Av en svært mangslungen produksjon kan nevnes barndomsskildringen Infanzia di Nivasio dolcemare (1941), der Savinio forteller om sin oppvekst i Hellas.