Alberto Cavalcanti, brasiliansk filmregissør. Utdannet arkitekt, virksom i Frankrike i 1920-årene som scenograf hvor han bl.a. regisserte den eksperimentelle dokumentarfilmen Rien que les Heures (1926). Ble i 1930-årene en av John Griersons støttespillere i den britiske dokumentarfilmbevegelsen med filmer som Coalface (1935) og North Sea (1938). Gikk over til Ealing Studios 1942, og regisserte spillefilmer som Dead of Night (I nattens garn, 1945; episoden The Ventriloquist's Dummy) og Nicholas Nickleby (1947). Reiste i 1950 hjem til Brasil, men mislyktes i forsøket på å etablere en nasjonal brasiliansk filmproduksjon. Cavalcanti var virksom i Østerrike og Italia, og regisserte i samarbeid med Bertolt Brecht den øst-tyske Herr Puntila und sein Knecht Matti (1954).