Albert de Broglie, fransk diplomat, konservativ politiker og historisk og politisk forfatter; sønn av A. C. de Broglie. Stats- og utenriksminister 1873–74, påny statsminister 1877. Var tilhenger av en orléanistisk restaurasjon og motstander av republikken. Utgav flere arbeider om Europas politiske historie på 1700-tallet.