Albert Wellek, østerriksk-tysk psykolog og musikkforsker. Professor ved universitetet i Mainz 1946–72. Av hans omfattende produksjon må særlig fremheves Musikpsychologie und Musikästhetik (1963).