Albert Vilhelm Bøgh, født i Bergen, norsk skuespiller, bror av J. W. H. Bøgh. Han debuterte 1871 på Christiania Theater og tilhørte fra 1876 Den Nationale Scene. Fra å fremstille unge lystspillelskere utviklet han seg til å spille myndige eldre herrer.