Albert Naur, dansk maler, studerte 1912–14 i Paris. Han arbeidet en tid med et kubistisk-ekspresjonistisk maleri, ellers mer naturalistiske landskaper som ligner «Fynboerne»s kunst. Utførte også dekorasjonsarbeider.