Albert Gottschalk, dansk maler. Elev ved akademiet 1882–83, deretter av Peter Krøyer til 1888, men større betydning for ham fikk Karl Madsen. Hans lyse, gråstemte bilder fra Københavns utkanter og sjællandske landsbyer er malt med utpreget sans for motivets lysverdier og har en fint avveid komposisjon.