Albert 1., fyrste av Monaco (fra 1889). Kjent havforsker, brukte størsteparten av sitt liv og store midler til dypvannsforskning i Atlanterhavet og i Middelhavet. Et ledd i fyrstens oseanografiske undersøkelser var hans samarbeid med Gunnar Isachsen på ekspedisjonene til det nordvestlige Spitsbergen 1906–07, som Albert 1. finansierte. Han opprettet det oseanografiske institutt i Paris og et oseanografisk og et prehistorisk museum i Monaco.