Albert, konge av Sachsen fra 1873. Var øverstbefalende over den saksiske hær i krigen mot Preussen 1866 og mot Frankrike 1870.