Albert, mannsnavn, av gammeltysk Adalberaht; svarer til norrønt Aðal-: 'adel, av høy byrd', og bjartr: 'lys, skinnende'. Sideformer Albrekt, Albrukt og forkortelsen Brikt, Bjart(e). Navnedag 24. april.