Alberik 2, sønn av Alberik 1 og Marozia. Styrtet 932 sin mor i Roma og styrte deretter byen til sin død.