Albanersjøen, en sjø i bunnen av et utslokket krater i Albanerfjellene, Italia, 19 km sørøst for Roma, med 120 m høye bratte sider. Vannet har avløp gjennom en tunnel uthugget i fjellet 397 f.Kr., 1600 m lang, 2 m høy, 1,2 m bred. Sjøen er 170 m dyp, ligger 293 moh., og arealet utgjør 6 km2.