Alban William Phillips, newzealandsk sosialøkonom. Professor ved London School of Economics 1958–67, fra 1967 ved Australian National University. Phillips ble opprinnelig interessert i John Maynard Keynes' sysselsettingsteori. Han ble særlig kjent for en artikkel i 1958 om sammenhengen mellom arbeidsløshet og lønnsstigning i Storbritannia i perioden 1861–1957, hvor han viste at jo lavere ledigheten var, desto sterkere var lønnsøkningen. Ideen vant raskt stor utbredelse, og det ble beregnet «Phillipskurver» for så godt som alle industriland; kurven ble brukt til å forklare inflasjonsutviklingen i 1960- og 1970-årene.