Alarik 2, konge over det vestgotiske rike i Sør-Frankrike og Spania 484–507, falt i slaget ved Vouillé, nær Poitiers, mot frankerkongen Chlodvig. Han lot utarbeide lovboken Breviarium Alaricianum.