Alan Gordon Cunningham, britisk offiser, bror av A. B. Cunningham. Ble øverstkommanderende i Øst-Afrika 1940 og ledet erobringen av Etiopia 1940–41, deretter sjef for 8. armé i Egypt, men alt nov. 1941 avløst av general Ritchie under den innledende storkamp ved den britiske offensiv denne høsten. Overkommissær i Palestina 1945–48.