Alain Tanner, sveitsisk filmregissør. Med lang erfaring fra dokumentarfilm spillefilmdebuterte han med Charles mort ou vif (1969). La salamandre (1971) ble en suksess på hjemmebane, og Tanner fikk sitt internasjonale gjennombrudd med Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 (Jonas som blir 25 i år 2000, 1976). Tanners filmer tar for seg hvordan det moderne samfunnet hindrer menneskets livsutfoldelse, og i senere filmer har tonen vært pessimistisk. Vid distribusjon fikk Messidor (1978), en dyster skildring av to unge jenter på forbryterturné, mens Dans la ville blanche (1983) skildrer en frustrert sjømann, spilt av Bruno Ganz, som forsøker å begynne et nytt liv i Lisboa. Blant senere filmer kan nevnes No Man's Land (1985) og Une flamme dans mon coeur (1987).