Aktivneset, fiskefelt vest for Ålesund, egentlig en del av Storegga. Oppdaget 1885 av mannskapet på Norges første fiskedampskip, D/S Activ; tidligere også kalt Activegga.