Aktiv Forsikring AS, tidligere norsk skadeforsikringsselskap, stiftet i 1986. Fra 1991 eid av britiske General Accident, fra 1998 av Vesta Forsikring (nå TrygVesta), som det fusjonerte med i 2003. Forsikringsvirksomheten ble drevet med hovedvekt på bilforsikringer med utstrakt salg via Internett.