Aktieselskapet Foss Bryggeri, tidligere bryggeri i Oslo 1897-1922. Bryggeriet lå ved Øvre Foss i Akerselva. Bygningene ble revet på 1960-tallet.