Aksel Christopher Wiin-Nielsen, dansk meteorolog, fil.dr. 1960, tilknyttet Joint Numerical Weather Prediction Unit (Suitland, USA) 1959–61, National Centre for Atmospheric Research (Boulder, USA) 1961–63. Professor ved University of Michigan 1963–71 og ved Universitetet i Bergen 1972–74. Direktør for ECMWF (Reading, Storbritannia) 1974–80, generalsekretær i Den meteorologiske verdensorganisasjon 1980–84. Har en omfattende vitenskapelig produksjon, særlig innen feltet dynamisk meteorologi.