Aksel-Otto Bull, norsk teaterregissør. Han debuterte som instruktør med delvis selvskrevne tekster i friteatergruppen Nova Teater 1984–85. Hans første institusjonelle iscenesettelse var hans egen Prinsessa av Soria Moria på Nordland Teater 1991. Tilknyttet Agder Teater 1992–94 og Den Nationale Scene 1994–98. Der var han også teatersjef i 1997 og kunstnerisk leder til sommeren 1998. Til Bulls viktigste oppsetninger der hører Den sjette dag av Erling Gjelsvik (1994, også vist i fjernsyn), Den siste amerikaner av Arthur Miller (1995, også vist i fjernsyn), Dirigenten av Ronald Harwood (1996), Av måneskinn gror det ingenting av Torborg Nedreaas (1996) og Molières Tartuffe (1997). Han har også gjestet Teater Ibsen med Utlendingen av Larry Shue (1996), Hedmark Teater med Ibsens Gengangere (1998) og Det Norske Teatret med Til Mai av Marina Carr (1999).