Aksel, mannsnavn, skandinavisk form av det hebraiske navnet Absalon (Akshalom): 'fredens far'. Døpenavn i Norge fra omkring 1300. Omtrent samtidig ble det i Danmark omdannet til Axilen eller Axelen, som igjen ble til Aksel. Det er mulig at det siste navnet også kan ha nordisk opphav og bety 'gudehjem'. Navnedag 30. oktober.