Akrar er ei bygd på sydsiden av Vágsfjørður, ved innløpet til Lopransfjørður, på Suðuroy, den sørligste av Færøyene. Akrar ligger i Sumbiar kommune og deler en kombinert skole og kirkesal med nabobygden Lopra innerst i Lopransfjørður. Akrar hadde 26 innbyggere 2009.